Υποδομές μεταφορών της ΕΕ: 790 εκατ. ευρώ για τη στρατιωτική κινητικότητα

EU transport infrastructure

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», η οποία προβλέπει 790 εκατ. ευρώ για έργα που καλύπτουν πολιτικές και στρατιωτικές ανάγκες κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Με την πρόσκληση αυτή, η ΕΕ επιταχύνει τις επενδύσεις στη στρατιωτική κινητικότητα και στηρίζει έργα υποδομών που διευκολύνουν τη μεταφορά στρατευμάτων και εξοπλισμού κατά μήκος των κύριων μεταφορικών οδών.

Η Επίτροπος Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν δήλωσε σχετικά: «Προορίζουμε 790 εκατ. ευρώ για έργα που θα στηρίξουν τη μικτή χρήση του συστήματος μεταφορών. Η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας επιβεβαίωσε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την ικανότητα των μεταφορικών υποδομών, όπως δρόμων, γεφυρών και σιδηροδρόμων, ώστε οι ένοπλες δυνάμεις μας και ο εξοπλισμός τους να μπορούν να μετακινηθούν εύκολα εντός της ΕΕ.»

Η πρόσκληση αυτή ανταποκρίνεται επίσης στα μέτρα που προτείνονται στο σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα 2.0. Το σχέδιο έχει στόχο να διευκολύνει τις μετακινήσεις των ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη για ταχεία και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κρίσεων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και αλλού.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_2582/MEX_23_2582_EN.pdf

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/transport-eur-790-million-funding-available-adapt-trans-european-transport-network-dual-civilian-and-2023-05-03_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο