Αλληλεγγύη προς την Ουκρανία: Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Γιούανσον παρουσιάζει το έγγραφο καθοδήγησης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ασφαλείς Κατοικίες»

Σε ειδική συνεδρίαση της πλατφόρμας αλληλεγγύης προς την Ουκρανία, η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον παρουσίασε το έγγραφο καθοδήγησης για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας «Ασφαλείς Κατοικίες». Βασιζόμενο στην τεράστια αλληλεγγύη των πολιτών της ΕΕ και στη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων, το έγγραφο καθοδήγησης για ασφαλείς κατοικίες παρουσιάζει βασικές αρχές και πρακτικές, οι οποίες παρέχουν βοήθεια όσον αφορά τη φιλοξενία οικογενειών, διευκολύνουν την κατάλληλη αντιστοίχιση με όσους βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης και διασφαλίζουν ότι οι λύσεις ιδιωτικής στέγασης είναι κατάλληλες και ασφαλείς. Προωθεί την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην υποδοχή νεοαφιχθέντων στη χώρα τους μέσω στήριξης για τη στέγαση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση και η υγειονομική περίθαλψη.

Επιπλέον, το έγγραφο καθοδήγησης δίνει έμφαση σε βιώσιμες λύσεις στέγασης για το μέλλον, με βάση παραδείγματα και ορθές πρακτικές από τις τοπικές αρχές, την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Προβλέπει επίσης τη στήριξη των διακρατικών σχεδίων για την ένταξη και των προγραμμάτων χορηγίας από την κοινότητα υποδοχής μέσω χρηματοδότησης που διατίθεται από την ΕΕ.

Η έγκριση του εγγράφου καθοδήγησης από την πλατφόρμα αλληλεγγύης αποτελεί ένα περαιτέρω παραδοτέο του σχεδίου 10 σημείων — Για ισχυρότερο ευρωπαϊκό συντονισμό όσον αφορά την υποδοχή ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4344/MEX_22_4344_EN.pdf

Το ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμο εδώ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/873138/Safe%20Home%20Initiative%20Factsheet%20(2).pdf.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο