Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη διεξαγωγή αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων στον τομέα της μόδας

unannounced inspections in the fashion sector

Στις 18 Απριλίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μόδας σε διάφορα κράτη μέλη. Παράλληλα, η Επιτροπή απέστειλε επίσημες αιτήσεις παροχής πληροφοριών σε εταιρείες του κλάδου.

Η Επιτροπή ανησυχεί ότι οι εν λόγω εταιρείες ενδέχεται να έχουν παραβιάσει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ που απαγορεύουν τις συμπράξεις (καρτέλ) και τις περιοριστικές επιχειρηματικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων οριζόντιων και κάθετων περιορισμών (άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρθρο 53 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο).

Το αντικείμενο των εν λόγω επιθεωρήσεων δεν σχετίζεται με το αντικείμενο των επιθεωρήσεων που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του 2022 και τον Ιούνιο του 2021.

Το γεγονός ότι η Επιτροπή διενεργεί επιθεωρήσεις και αποστέλλει επίσημες αιτήσεις παροχής πληροφοριών δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες είναι ένοχες για αντιανταγωνιστική συμπεριφορά ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_23_2362/MEX_23_2362_EN.pdf

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_2352/IP_23_2352_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο