Δέσμη μέτρων για τις ψηφιακές υπηρεσίες: η Επιτροπή επικροτεί την έγκριση του νέου εγχειριδίου κανόνων της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Επιτροπή επικροτεί την έγκριση της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες και της πράξης για τις ψηφιακές αγορές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες προτάθηκαν από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2020.

Η δέσμη μέτρων για τις ψηφιακές υπηρεσίες θεσπίζει το πρώτο ολοκληρωμένο εγχειρίδιο κανόνων για τις διαδικτυακές πλατφόρμες από τις οποίες εξαρτάται η καθημερινή ζωή όλων μας. Οι νέοι αυτοί κανόνες θα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ και θα δημιουργήσουν έναν ασφαλέστερο και πιο ανοικτό ψηφιακό χώρο, βασισμένο στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4313/IP_22_4313_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο