Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 72 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ερευνητών και φορέων καινοτομίας

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2021 για ανταλλαγές προσωπικού στο πλαίσιο των Δράσεων MarieSkłodowska-Curie (MSCA). Τα 71 επιλεγέντα έργα προωθούν τη διεθνή, διεπιστημονική και διατομεακή συνεργασία με σκοπό την κατάρτιση ερευνητών και φορέων καινοτομίας και την παραγωγή νέων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ δήλωσε σχετικά: «Οι ανταλλαγές προσωπικού στο πλαίσιο των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie προσφέρουν  στο ερευνητικό προσωπικό και στους φορείς καινοτομίας από όλο τον κόσμο μοναδικές ευκαιρίες συνεργασίας και τόνωσης της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητάς τους. Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie θα τους επιτρέψουν για μία ακόμη φορά να διεξαγάγουν έρευνα αιχμής και να ανταλλάξουν ιδέες και γνώσεις προς όφελος των κοινωνιών μας. Εύχομαι στις 71 κοινοπραξίες που επιλέξαμε σήμερα καλή επιτυχία στην υλοποίηση των έργων τους».

Συνολικά κονδύλια ύψους 72 εκατ. ευρώ θα δώσουν στους ερευνητές τη δυνατότητα να μεταβούν στο εξωτερικό και να διευρύνουν τα δίκτυά τους, να ανταλλάξουν γνώσεις και να διεξαγάγουν έρευνα αιχμής. Χρηματοδοτούνται, μεταξύ άλλων, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί υπότροφοι, καθώς και τεχνικό, διευθυντικό και διοικητικό προσωπικό που συμμετέχει σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας. Μέσω των ανταλλαγών προσωπικού, οι οργανισμοί μπορούν να συνάπτουν διεθνείς συμπράξεις με άλλους κορυφαίους οργανισμούς από όλο τον κόσμο.

Τα φετινά έργα καλύπτουν 655 οργανισμούς που εδρεύουν σε 84 χώρες, μεταξύ των οποίων 118 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως του ιδιωτικού τομέα, και 157 εταιρείες. Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προτάσεων των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie για ανταλλαγές προσωπικού ήταν η πρώτη που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη». Από το 2014, οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie έχουν χρηματοδοτήσει 586 έργα ανταλλαγών προσωπικού (πρώην RISE).

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4364/MEX_22_4364_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-awards-eu72-million-to-support-researchers-and-innovators

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο