Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με οδηγία για την παρακολούθηση και την ανθεκτικότητα του εδάφους

Soil Monitoring and Resilience

Γιατί χρειαζόμαστε τώρα νομοθεσία της ΕΕ για τα εδάφη;
Πάνω από το 60 % των ευρωπαϊκών εδαφών είναι ανθυγιεινά και τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι αυτό επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο. Η μη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων της ΕΕ, ιδίως η υποβάθμιση και η ρύπανση των εδαφών, είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της κλιματικής κρίσης και της κρίσης βιοποικιλότητας. Ειδικότερα, η υποβάθμιση του εδάφους έχει ήδη κοστίσει δισεκατομμύρια ευρώ — εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως λόγω της απώλειας βασικών υπηρεσιών που παρέχει.

Η υποβάθμιση αυτή οφείλεται κυρίως στη μη βιώσιμη διαχείριση της γης, τη σφράγιση, τη ρύπανση και την υπερεκμετάλλευση, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Τα υποβαθμισμένα εδάφη μειώνουν την παροχή υπηρεσιών οικοσυστήματος, όπως τα τρόφιμα, οι ζωοτροφές, οι ίνες, η ξυλεία, ο κύκλος των θρεπτικών στοιχείων, η παγίδευση του άνθρακα, ο έλεγχος των επιβλαβών οργανισμών ή η ρύθμιση των υδάτων. Επιπλέον, τα υποβαθμισμένα εδάφη εντείνουν την πίεση στα υπόλοιπα υγιή εδάφη. Όλα αυτά επιβαρύνουν τους γεωργούς και επηρεάζουν την ικανότητα παραγωγής υγιεινών και θρεπτικών τροφίμων. Η αναστροφή της τάσης είναι επείγουσα για την πρόληψη και την καλύτερη αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και ξηρασιών, την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων της ΕΕ για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και ασφάλειας και την προστασία της υγείας των πολιτών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_3637/QANDA_23_3637_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο