Συχνές ερωτήσεις: Μείωση της σπατάλης τροφίμων στην ΕΕ

Reducing Food Waste in the EU

1. Γιατί είναι σημαντικό να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων;
Η σπατάλη τροφίμων έχει τεράστιες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Περίπου 59 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων τροφίμων (131 κιλά/κάτοικο) παράγονται κάθε χρόνο στην ΕΕ. Αυτό αντιπροσωπεύει εκτιμώμενη ζημία ύψους 132 δισ. ευρώ.

Το 10 % περίπου του συνόλου των τροφίμων που παρέχονται στο λιανικό εμπόριο, στα εστιατόρια, στις υπηρεσίες εστίασης (π.χ. σχολικά και εταιρικά κυλικεία, νοσοκομεία κ.λπ.) και στα νοικοκυριά καταλήγει στα σκουπίδια. Ταυτόχρονα, περίπου 32,6 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για ένα ποιοτικό γεύμα (μεταξύ άλλων κρέας, κοτόπουλο, ψάρι ή χορτοφαγικό ισοδύναμο) κάθε δεύτερη ημέρα.

Τα απόβλητα τροφίμων έχουν τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αφού αντιστοιχούν σε 252 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 ή περίπου στο 16 % των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από το σύστημα τροφίμων της ΕΕ. Αν τα απόβλητα τροφίμων ήταν κράτος μέλος, θα ήταν η πέμπτη σημαντικότερη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τα απόβλητα τροφίμων συνεπάγονται επίσης περιττή επιβάρυνση για τους περιορισμένους φυσικούς πόρους, όπως η χρήση γης και νερού.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_3566/QANDA_23_3566_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο