Συχνές ερωτήσεις: Νέοι κανόνες για βελτιωμένο φυτικό και δασικό αναπαραγωγικό υλικό

New rules for improved plant and forest reproductive material

1. Γιατί πρέπει να επανεξετάσουμε τη νομοθεσία της ΕΕ για το φυτικό και το δασικό αναπαραγωγικό υλικό;
Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (ΦΑΥ) είναι φυτικό υλικό (π.χ. σπόροι, μοσχεύματα, δέντρα, ρίζες και κόνδυλοι κ.λπ.) που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή άλλων φυτών. Το δασικό αναπαραγωγικό υλικό (ΔΑΥ) αναφέρεται σε σπόρους, φυτά και μέρη ειδών δέντρων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία νέων δασών και τη δενδροφύτευση.

Το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες της ΕΕ για την ποιότητα και την υγεία. Ωστόσο, οι κανόνες για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό χρονολογούνται στο 1966 και πρέπει να αναθεωρηθούν ώστε να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις στην επιστήμη, την καινοτομία, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση και παράλληλα να διασφαλίσουν την ύπαρξη υγιέστερων και βελτιωμένων φυτών και δέντρων υψηλής ποιότητας.

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα εξασφαλίσουν σταθερές αποδόσεις με τη θωράκιση των νέων φυτικών ποικιλιών για το μέλλον, μέσω δοκιμών για χαρακτηριστικά που μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο βιώσιμη παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων. Οι σπόροι θα προσαρμοστούν επίσης καλύτερα στις πιέσεις της κλιματικής αλλαγής, θα είναι πιο ανθεκτικοί στους επιβλαβείς οργανισμούς, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, και πιο ανθεκτικοί στην ξηρασία. Η αναθεώρηση θα διασφαλίσει την επισιτιστική ασφάλεια και θα συμβάλει στη διατήρηση της γενετικής ποικιλομορφίας των καλλιεργειών. Η πρόταση θα μειώσει επίσης τον διοικητικό φόρτο.

Με τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου, ο προτεινόμενος κανονισμός θα στηρίξει επίσης τον ευρωπαϊκό τομέα σπόρων, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στην παγκόσμια αγορά σπόρων (20 % της παγκόσμιας αγοράς με εκτιμώμενη αξία 7-10 δισ. ευρώ και 7.000 εταιρείες, κυρίως ΜΜΕ).

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_3567/QANDA_23_3567_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο