Η Επιτροπή εντείνει τις δράσεις για την αντιμετώπιση κρίσιμων ελλείψεων φαρμάκων και την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού στην ΕΕ

Addressing critical shortages of medicines in the EU

Η Επιτροπή ενέκρινε σειρά δράσεων για την καλύτερη πρόληψη και τον μετριασμό των κρίσιμων ελλείψεων φαρμάκων στην ΕΕ κατά τον φετινό χειμώνα, τον επόμενο χειμώνα και μετέπειτα. Οι πρόσφατες κρίσιμες ελλείψεις, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων αντιβιοτικών τον περασμένο χειμώνα, δείχνουν ότι απαιτείται συνεχής συντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του εφοδιασμού και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού φαρμάκων της Ευρώπης μακροπρόθεσμα. Οι βασικοί στόχοι της σημερινής ανακοίνωσης είναι η πρόληψη και ο μετριασμός των κρίσιμων ελλείψεων σε επίπεδο ΕΕ. Εν προκειμένω δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στα πλέον κρίσιμα φάρμακα, για τα οποία πρέπει να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η ασφάλεια του εφοδιασμού στην ΕΕ.

Η παρούσα ανακοίνωση βασίζεται στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, ιδίως στην ενισχυμένη εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και στην προσφάτως δημοσιευθείσα φαρμακευτική μεταρρύθμιση. Αποτελεί συνέχεια ισχυρής έκκλησης των κρατών μελών κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2023, η οποία επιβεβαιώθηκε στη Γρανάδα τον Οκτώβριο του 2023, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_5190/IP_23_5190_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο