Η Επιτροπή επιλέγει την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και την πράσινη πρωτοπόρο πόλη έξυπνου τουρισμού 2024

European Capital and Smart Tourism Green Pioneer City

Η Επιτροπή επέλεξε το Δουβλίνο της Ιρλανδίας ως πρωτεύουσα έξυπνου τουρισμού και το Γκροσέτο της Ιταλίας ως πράσινη πρωτοπόρο πόλη έξυπνου τουρισμού για το 2024. Το Δουβλίνο και το Γκροσέτο επελέγησαν για τα εκπληκτικά τους επιτεύγματά υπέρ της προσβασιμότητας, της βιωσιμότητας, της ψηφιοποίησης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, στη συνεδρίαση της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στις Βρυξέλλες.

Το Δουβλίνο και το Γκροσέτο ξεχώρισαν ανάμεσα σε 40 προορισμούς από 21 χώρες για τις προσπάθειές τους για έξυπνο και βιώσιμο τουρισμό. Οι νικήτριες πόλεις θα λάβουν από ένα ειδικά φτιαγμένο γλυπτό καθώς και στήριξη στις προσπάθειες προβολής τους. Μαζί με τις πόλεις φιναλίστ, θα συμμετάσχουν σε ένα δίκτυο έξυπνων και βιώσιμων τουριστικών ευρωπαϊκών προορισμών. Το δίκτυο αυτό διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μέσω εργαστηρίων και ενός οδηγού.

Ο διαγωνισμός «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Έξυπνου Τουρισμού» προωθεί τον έξυπνο τουρισμό στην ΕΕ, βραβεύοντας τις πόλεις για καινοτόμες προσεγγίσεις τους όσον αφορά την προσβασιμότητα, την ψηφιοποίηση, τη βιωσιμότητα και την πολιτιστική κληρονομιά. Ο διαγωνισμός «Ευρωπαϊκός Πράσινος Πρωτοπόρος Έξυπνου Τουρισμού», ο οποίος διαδέχθηκε τον διαγωνισμό «Ευρωπαϊκός Προορισμός Αριστείας», επιβραβεύει μικρότερους προορισμούς, οι οποίοι αναπτύσσουν επιτυχείς στρατηγικές βιώσιμου τουρισμού μέσω οικολογικών πρακτικών. Οι πόλεις που διακρίθηκαν στους δύο αυτούς διαγωνισμούς χρησιμεύουν ως πρότυπα για έξυπνες και βιώσιμες μετακινήσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_6184/MEX_23_6184_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο