Η Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών εξετάζουν τις επιχειρηματικές πρακτικές των επηρεαστών γνώμης (influencers)

business practices of influencers

Το μάρκετινγκ των influencers έχει καταστεί πυλώνας της ψηφιακής οικονομίας και η αξία του αναμένεται να ανέλθει σε 19,98 δισ. ευρώ το 2023. Κατά τις προσεχείς εβδομάδες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές του δικτύου συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών θα εξετάσουν διεξοδικά διαδικτυακές αναρτήσεις για να εντοπίσουν προωθήσεις προϊόντων και σχετικές μαρτυρίες που παραπλανούν τους καταναλωτές.

Οι influencers που ασκούν συνήθεις εμπορικές δραστηριότητες, όπως μέσω εμπορικών συμφωνιών για τη διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών, θεωρούνται έμποροι βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Υποχρεούνται να αποκαλύπτουν ότι ασκούν διαφημιστική δραστηριότητα με διαφανή τρόπο. Το αποτέλεσμα αυτής της διεξοδικής εξέτασης αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα τροφοδοτήσει τον έλεγχο καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για την ψηφιακή δικαιοσύνη, ο οποίος θα συμβάλει στην αξιολόγηση του κατά πόσον απαιτείται νέα νομοθεσία για να καταστούν οι ψηφιακές αγορές εξίσου ασφαλείς με τις αγορές εκτός διαδικτύου.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε έναν νομικό κόμβο για τους influencers. Σε αυτή την πλατφόρμα, οι influencers και οι δημιουργοί περιεχομένου μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα των θεμιτών εμπορικών πρακτικών, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να συμμορφωθούν με τους κανόνες αυτούς.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς δήλωσε σχετικά: «Η δραστηριότητα των influencers ανθεί και πολλοί καταναλωτές, συνήθως νέοι ή ακόμη και παιδιά, εμπιστεύονται πλήρως τις συστάσεις τους. Ωστόσο, αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο συνοδεύεται και από νομικές υποχρεώσεις. Πρέπει και οι influencers να εφαρμόζουν θεμιτές εμπορικές πρακτικές, ενώ οι ακόλουθοί τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δικαίωμα σε διαφανείς και αξιόπιστες πληροφορίες. Ο νομικός μας κόμβος για τους influencers θα βοηθήσει σημαντικά όλους τους παράγοντες του κλάδου να κατανοήσουν τους κανόνες. Καλώ τους influencers να συμμορφωθούν με τους κανόνες αυτούς.»

Ο νομικός κόμβος για τους influencers περιέχει εκπαιδευτικό υλικό μέσω βίντεο κινουμένων σχεδίων, καθώς και μια βιβλιοθήκη πηγών που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες. Οι influencers μπορούν να μάθουν περισσότερα για τις νομικές τους υποχρεώσεις, ιδίως για το πότε, πού και πώς θα πρέπει να αποκαλύπτουν ότι ασκούν διαφημιστική δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τι αναμένεται να κάνουν σε σχέση με την επαγγελματική δέουσα επιμέλεια και ποια δικαιώματα έχουν οι καταναλωτές όταν αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας απ’ αυτούς.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_5067/MEX_23_5067_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο