Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία αξιόπιστης και ασφαλούς ψηφιακής ταυτότητας για όλους τους Ευρωπαίους — Ερωτήσεις και απαντήσεις

Digital Identity for all Europeans

Τι είναι η ψηφιακή ταυτοποίηση;
Με την ταυτοποίηση μπορούμε να αποδείξουμε ποιοι είμαστε. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε διαβατήρια και δελτία ταυτότητας στην καθημερινή μας ζωή. Η ψηφιακή ταυτοποίηση συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου και στην απλούστευση των αλληλεπιδράσεων. Ψηφιακά μέσα ταυτοποίησης παρέχονται ήδη σήμερα από σειρά ιδιωτικών και δημόσιων παρόχων, δυνατότητα η οποία επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες επιγραμμικά ή να κάνουν χρήση επιγραμμικών τραπεζικών υπηρεσιών, για παράδειγμα. Οι ψηφιακές ταυτότητες διαφέρουν ως προς τον βαθμό αξιοπιστίας και ασφάλειας που παρέχουν. Οι μεγάλες πλατφόρμες επιτρέπουν στους χρήστες τους να συνδέονται με διάφορες επιγραμμικές υπηρεσίες, οι οποίες κυμαίνονται από την πραγματοποίηση αγορών έως την ανάγνωση ειδήσεων, αλλά αυτές οι συνδέσεις δεν παρέχουν στους χρήστες πλήρη έλεγχο επί των δεδομένων που ανταλλάσσουν για την ταυτοποίησή τους κατά την πρόσβαση σε επιγραμμικές υπηρεσίες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2664/QANDA_21_2664_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο