Η Επιτροπή στηρίζει 170 νέα έργα για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να μετατρέψουν το μεταρρυθμιστικό τους πρόγραμμα σε συγκεκριμένες δράσεις επιτόπου

Technical Support Instrument

Η Επιτροπή επέλεξε νέο γύρο 170 έργων στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI), για να στηρίξει τα κράτη μέλη στον σχεδιασμό και την εφαρμογή συνολικά 307 μεταρρυθμίσεων το 2024, οι οποίες θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τον εκσυγχρονισμό των κρατών μελών.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών στην ΕΕ, από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις, την εφαρμογή του βιομηχανικού σχεδίου της Πράσινης Συμφωνίας και άλλες μεταρρυθμίσεις που είναι καθοριστικής σημασίας για τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών, τη στήριξη της ισότητας των φύλων και την αντιμετώπιση της διαρροής εγκεφάλων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε νέους και παιδιά.

Με βάση τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο πλαίσιο του TSI στην τετραετή ιστορία του — που ανέρχονται σε περίπου 780 έργα για περίπου 1,200 μεταρρυθμίσεις — ο νέος γύρος μεταρρυθμίσεων θα παράσχει εξατομικευμένη τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη, ώστε να τα βοηθήσει να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται, υλοποιώντας έτσι τις εθνικές και ενωσιακές προτεραιότητες στην πράξη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_1614/IP_24_1614_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο