Η Επιτροπή συγκεντρώνει απόψεις σχετικά με τις κατευθυντήριες αρχές της G7 για την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη

generative Artificial Intelligence

Η Επιτροπή ξεκίνησε μια έρευνα των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τις προταθείσες διεθνείς κατευθυντήριες αρχές για τους οργανισμούς που αναπτύσσουν προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), τις οποίες οι υπουργοί της G7 συμφώνησαν να θέσουν προς διαβούλευση στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι αρχές αυτές βρίσκονται υπό εκπόνηση από τα μέλη της G7 στο πλαίσιο της διαδικασίας τεχνητής νοημοσύνης της Χιροσίμα για τη δημιουργία παγκόσμιων δικλείδων ασφαλείας. Οι έντεκα προτεινόμενες κατευθυντηριες αρχές, οι οποίες καλύπτουν προηγμένα συστήματα ΤΝ, όπως τα μοντέλα γενικού σκοπού και η παραγωγική ΤΝ, αποσκοπούν στην προώθηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας της τεχνολογίας. Σε αυτή τη βάση, τα μέλη της G7 σκοπεύουν να συντάξουν έναν κώδικα δεοντολογίας που θα παρέχει καθοδήγηση στους οργανισμούς που αναπτύσσουν εργαλεία ΤΝ.

Η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε σχετικά: «Με την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη ανοίγονται νέες ευκαιρίες αλλά και κίνδυνοι και προκλήσεις. Γι’ αυτό πρέπει επειγόντως να διαμορφώσουμε ένα παγκόσμιο πλαίσιο για την τεχνολογία αυτή. Με τις αρχές αυτές, η ΕΕ και οι ομονοούσες δημοκρατίες θα εξοπλιστούν με το πρώτο διεθνές σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για την προαγωγή της δεοντολογικής και ασφαλούς χρήσης προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και τη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.»

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, προσέθεσε: «Με την πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη, η ΕΕ πρωτοπορεί σε παγκόσμιο επίπεδο στη θέσπιση σαφών και αναλογικών κανόνων για την τεχνολογία αυτή, με σκοπό την αντιμετώπιση των κινδύνων και την προώθηση της καινοτομίας. Χαίρομαι που οι βασικές αρχές της πράξης για την τεχνητή νοημοσύνη εμπνέουν διεθνείς προσεγγίσεις για τη ρύθμιση και τη διακυβέρνησή της τεχνολογίας αυτής, γεγονός που καταδεικνύει τον ρόλο της Ευρώπης ως παγκόσμιου φορέα καθορισμού προτύπων

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να συμμετάσχουν στην έρευνα έως τις 20 Οκτωβρίου. Η ανατροφοδότηση που θα προσφέρουν θα συμβάλει στη διαμόρφωση της θέσης της ΕΕ στη διαδικασία της G7, στις συζητήσεις για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επί των κατευθυντηρίων αρχών και στην ανάπτυξη ενός προαιρετικού διεθνούς κώδικα δεοντολογίας για τους προγραμματιστές ΤΝ, τον οποίο θα εγκρίνουν φέτος οι ηγέτες της G7.

Οι κατευθυντήριες αρχές της G7 και ο προαιρετικός κώδικας δεοντολογίας θα συμπληρώσουν σε παγκόσμιο επίπεδο τους νομικά δεσμευτικούς κανόνες, τους οποίους επί του παρόντος οριστικοποιούν οι συννομοθέτες της ΕΕ στο πλαίσιο της πράξης για την ΤΝ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_4963/MEX_23_4963_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο