Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει μια πρόσθετη δέσμη επενδυτικών μέτρων ύψους 1,2 δισ. ευρώ για υποδομές και στήριξη της επιχειρηματικότητας στα Δυτικά Βαλκάνια

€ billion additional investment package in the Western Balkans

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έγκριση της έκτης δέσμης επενδυτικών μέτρων στο πλαίσιο του οικονομικού και επενδυτικού σχεδίου της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο αναμένεται να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Η δέσμη θα στηρίξει οκτώ νέες εμβληματικές επενδύσεις στους τομείς της ύδρευσης και της αποχέτευσης, της επεξεργασίας λυμάτων, των σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και της καινοτομίας και του πράσινου μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι επενδύσεις αυτές θα υλοποιηθούν σε στενή συνεργασία με τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά: «Το επενδυτικό μας σχέδιο ύψους 30 δισ. ευρώ για τα Δυτικά Βαλκάνια αποφέρει καρπούς, όπως αποδεικνύει η νέα αυτή δέσμη μέτρων ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Ενισχύει τις περιφερειακές συνδέσεις μέσω ποιοτικών υποδομών και μας φέρνει πιο κοντά, κάτι που είναι και ο απώτερος στόχος μας. Οι εταίροι μας στα Δυτικά Βαλκάνια οικοδομούν το ευρωπαϊκό τους μέλλον. Οι επενδύσεις αυτές, σε συνδυασμό με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και την πρόσβαση στην ενιαία αγορά μας, θα επιτρέψουν στις οικονομίες των εταίρων μας να ετοιμαστούν για να προσχωρήσουν στην Ένωσή μας.»

Η επενδυτική δέσμη ύψους 1,2 δισ. ευρώ περιλαμβάνει 300 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις της ΕΕ στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ), πρόσθετες διμερείς συνεισφορές από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία, δάνεια από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και συνεισφορές από τις οικονομίες των Δυτικών Βαλκανίων. Η δέσμη εγκρίθηκε από το επιχειρησιακό συμβούλιο του πλαισίου επενδύσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια (WBIF) στη συνεδρίαση της 1ης και 2ης Ιουλίου. Οι νέες εμβληματικές επενδύσεις εμπίπτουν σε τρεις προτεραιότητες του οικονομικού και επενδυτικού σχεδίου: περιβάλλον και κλίμα, βιώσιμες μεταφορές και στήριξη των επιχειρήσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_3624/MEX_24_3624_EN.pdf

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_3586/IP_24_3586_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο