Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορίζει νέο διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας

Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε τον κ. Στυλιανό Μητολίδη Διευθυντή του τμήματος «Αλιευτική πολιτική για τη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο» στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (ΓΔ MARE). Αποστολή της ΓΔ MARE είναι να αναπτύξει το δυναμικό της ευρωπαϊκής θαλάσσιας οικονομίας και να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της αλιείας, τον σταθερό εφοδιασμό με θαλάσσια προϊόντα, την υγεία των θαλασσών και την ευημερία των παράκτιων κοινοτήτων. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του διορισμού θα καθοριστεί αργότερα.

Κατά την εικοσαετή σταδιοδρομία του στην Επιτροπή, ο κ. Στυλιανός Μητολίδης έχει αποκτήσει εκτεταμένη εμπειρία σε ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου, του αντιντάμπινγκ, των επιδοτήσεων και της αλιείας, και έχει αναπτύξει ισχυρές διοικητικές δεξιότητες. Διαθέτει ιδιαίτερες γνώσεις στο θέμα της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας λόγω της προηγούμενης εργασιακής του εμπειρίας στον τομέα αυτό, την οποία θα μπορέσει να αξιοποιήσει στο πλαίσιο των νέων καθηκόντων του. Ο κ. Μητολίδης υπήρξε επίσης πρωτεργάτης στην καλλιέργεια των επαφών της Επιτροπής με τις παράκτιες χώρες και θεσμικά όργανα στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο, γεγονός που του έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα τεράστιο δίκτυο επαγγελματικών επαφών στον τομέα της αλιείας.

Ο κ. Στυλιανός Μητολίδης, Έλληνας υπήκοος, είναι επί του παρόντος προϊστάμενος της μονάδας «Διαρθρωτική στήριξη της Μεσογείου, του Εύξεινου Πόντου και των περίκλειστων κρατών μελών» στη ΓΔ MARE, όπου επιβλέπει την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας. Προηγουμένως, εργαζόταν ως αναπληρωτής προϊστάμενος μονάδας σε δύο διαφορετικές μονάδες εντός της ΓΔ MARE. Πριν από την πρόσληψή του από την Επιτροπή το 2003, διετέλεσε τελωνειακός υπάλληλος στο ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_24_122/MEX_24_122_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο