Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράσχει χρηματοδοτική στήριξη ύψους άνω των 250 εκατ. ευρώ στα κράτη μέλη της για την ενίσχυση της διαχείρισης της μετανάστευσης

migration management

Καθώς εντείνονται οι προκλήσεις της μετανάστευσης και αυξάνεται ο αριθμός των αφίξεων μέσω όλων των μεταναστευτικών οδών, η Επιτροπή αποφάσισε να διαθέσει ειδική χρηματοδότηση στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η χρηματοδοτική αυτή στήριξη είναι ένα από τα μέτρα που προσδιόρισε η Προέδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε επιστολή της ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Φεβρουαρίου 2023 για τη στήριξη των κρατών μελών στην ενίσχυση της προστασίας των συνόρων, καθώς και των συστημάτων υποδοχής και ασύλου. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δημοσίευσε δύο προσκλήσεις με τις οποίες καλούσε τα κράτη μέλη της ΕΕ να υποβάλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση από τα κονδύλια εσωτερικών υποθέσεων.

Η Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει, με 141 εκατ. ευρώ, την εγκατάσταση οπτικών ινών και λογισμικού για τη βελτίωση της ανταλλαγής και της επεξεργασίας δεδομένων μεταξύ συνοριακών σταθμών και κέντρων διοίκησης (Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Λιθουανία και Ουγγαρία), την αγορά εξοπλισμού ηλεκτρονικής επιτήρησης στους συνοριακούς σταθμούς (Βουλγαρία, Λετονία και Λιθουανία) και τη χρήση κινητού εξοπλισμού ανίχνευσης (Βουλγαρία, Λιθουανία και Ελλάδα) στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτικής Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ). Προβλέπεται περαιτέρω χρηματοδότηση για τα κράτη μέλη της ΕΕ που χρήζουν στήριξης (Ρουμανία, Πολωνία, Εσθονία, Βουλγαρία, Ισπανία και Λιθουανία). Η Επιτροπή θα παράσχει την εν λόγω στήριξη ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των κονδυλίων στο πλαίσιο του ΜΔΣΘ.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 118 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) θα στηρίξει τους ασυνόδευτους ανηλίκους μέσω της παροχής χρηματοδότησης για πρόσθετο προσωπικό και για την κατάρτιση επιτρόπων (Βέλγιο, Κύπρος, Σλοβακία και Ισπανία), καθώς και για τη φροντίδα κατά την υποδοχή, αλλά και σε επίπεδο οικογένειας και κοινότητας, και για την παροχή της δυνατότητας στους εφήβους να ζήσουν ημιαυτόνομα (Βουλγαρία, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία). Θα ενισχύσει επίσης τις εγκαταστάσεις υποδοχής στα σύνορα, χρηματοδοτώντας την ανακαίνιση των υφιστάμενων κέντρων υποδοχής (Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία) και την κατασκευή νέων κέντρων υποδοχής (Κύπρος και Ιταλία).

Η χρηματοδότηση θα αποτελέσει μέρος των προγραμμάτων των κρατών μελών. Οι δράσεις μπορούν να ξεκινήσουν αμέσως και θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες των κρατών μελών ή τις οργανώσεις-εταίρους της κοινωνίας των πολιτών, όπως οι ΜΚΟ και ο ΟΗΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_5682/MEX_23_5682_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο