Νέα συνεισφορά της ΕΕ στη δέσμη μέτρων της ΕΤΕπ για τη στήριξη της Ουκρανίας, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση νέων δανείων ύψους 100 εκατ. ευρώ

million of new European investement bank loans to Ukraine

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συμφώνησαν να διαθέσουν εγγύηση της ΕΕ που θα επιτρέψει στην ΕΤΕπ να χορηγήσει νέα δάνεια ύψους 100 εκατ. ευρώ για την ταχεία ανάκαμψη της Ουκρανίας, για παράδειγμα για την επισκευή δημοτικών ή ενεργειακών υποδομών.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Η ΕΕ ενισχύει τη στήριξή της για την αντιμετώπιση των αναγκών της Ουκρανίας για ταχεία ανάκαμψη. Επιπλέον του ποσού ύψους 1 δισ. ευρώ που διατίθεται για την ταχεία ανάκαμψη με σκοπό τη στήριξη κρίσιμων τομέων, η εγγύηση της ΕΕ που συμφωνήθηκε επιτρέπει στην ΕΤΕπ να δανείσει στην Ουκρανία το επιπλέον ποσό των 100 εκατ. ευρώ με πολύ ευνοϊκούς όρους. Είμαστε αποφασισμένοι να επαναφέρουμε τη ζωή σε όλες τις κοινότητες της Ουκρανίας που πλήττονται από την επίθεση της Ρωσίας.»

Αυτή η εγγύηση της ΕΕ είναι ένα από τα στοιχεία της πρωτοβουλίας της ΕΕ για την Ουκρανία (EU4U), η οποία εγκρίθηκε από την ΕΤΕπ τον Μάρτιο του 2023 και περιλαμβάνει επίσης το Ταμείο EU4Ukraine και δέσμη μέτρων τεχνικής βοήθειας και παροχής συμβουλών ύψους 100 εκατ. ευρώ από ίδια κεφάλαια της ΕΤΕπ.

Τα δάνεια αυτά θα συμβάλουν στην κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για τις προτεραιότητες ταχείας ανάκαμψης το 2023, υπό το πρίσμα της επικαιροποιημένης εκτίμησης των αναγκών ανάκαμψης και ανασυγκρότησης της Ουκρανίας.

Συνολικά, η ΕΕ έχει διαθέσει 70 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας και του ουκρανικού λαού, συμπεριλαμβανομένων —με την τελευταία αυτή συμφωνία— 2,4 δισ. ευρώ χρηματοδότησης της ΕΤΕπ προς την Ουκρανία, με την υποστήριξη εγγύησης της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_3241/MEX_23_3241_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό δελτίο Τύπου : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_23_3003/IP_23_3003_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο