«Ορίζων Ευρώπη»: οι αποστολές της ΕΕ βρίσκονται σε καλό δρόμο προς την επίτευξη, έως το 2030, του φιλόδοξου στόχου τους για μια περισσότερο πράσινη και υγιή ήπειρο

EU Missions A greener and healthier continent

Τα δύο πρώτα έτη της λειτουργίας τους, οι αποστολές της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» στήριξαν το έργο της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, την προετοιμασία της Ευρώπης για την ψηφιακή εποχή και το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου. Από την έναρξη της λειτουργίας τους, οι αποστολές της ΕΕ έχουν αποδείξει πόσο μπορούν να συμβάλουν στην επιτάχυνση της αλλαγής. Με χρηματοδοτική στήριξη κυρίως από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», έχουν επίσης συνδέσει και στηρίξει πολιτικές και προγράμματα της ΕΕ με τη δράση τοπικών φορέων και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Βρίσκονται σε καλό δρόμο προς την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων τους έως το 2030 σε κρίσιμους τομείς, όπως η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η βελτίωση της ζωής των καρκινοπαθών, ο καθαρισμός των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων γλυκών υδάτων, η δημιουργία κλιματικά ουδέτερων πόλεων και η εξυγίανση των εδαφών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3931/IP_23_3931_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο